*
U bezit reeds een jaarkaart? Geef dan hier uw nummer in.
 
 
Servicedesk 0800–757 5750
ma. t/m vr. 09:00 - 17:00 lokaal tarief
Waarheen?
duur
3 Nachten
  • 1 nacht
  • 2 nachten
  • 3 nachten
  • 4 nachten
  • 5 nachten
  • 6 nachten
zoek periode
Aankomst
Vertrek
vast
flexibel
Aantal personen | kamer
2 volwassenen,
0 kinderen
1 kamer

Kamer 1

Meerdere kamer en personen boeken

U kunt meerdere kamers boeken indien u zich inlogt en de code van de jaarkaart of de voucher, welke u bezit in uw proflel op te slaan.

 

Hotelbon Voorwaarden

1. 
Hotelbon Leisure BV, hierna te noemen Hotelbon brengt de Hotelbon Jaarkaart en de Hotelbon Voucher op de markt, samen met de Hotelgids, welke een geheel vormen en niet kunnen worden opgesplitst.

2.
Deze spelregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Hotelbon alsmede op elk gebruik van de Hotelbon Jaarkaart, de Hotelbon Voucher, de Hotelgids en op elke boeking door de gebruiker gedaan.

3.
Volgens de Hotelbon formule kan er gratis in hotels worden overnacht onder de voorwaarde dat ontbijt- en dinerkosten in het hotel worden besteed. Op twee manieren is het mogelijk om gebruik te maken van deze formule:
 

  • De Hotelbon Voucher geeft aan twee personen het recht op een gratis tweepersoons hotelkamer gedurende 1 tot 3 aaneengesloten nachten in een hotel dat in de Hotelgids en op de website is opgenomen. Hoeveel nachten er in een bepaald hotel moeten worden geboekt, is in de Hotelgids en op de website vermeld. Voorwaarde is, dat een minimum bedrag (in de Hotelgids en op de website vermeld en door het hotel vastgesteld) aan ontbijt en diner (tenzij anders vermeld) in het hotel wordt besteed. Dit is exclusief extra's zoals dranken, sigaretten, enz. De minimumbestedingen zijn per persoon en per dag vermeld.

Voor hotels in het buitenland geldt, dat er soms minimaal 2 of 3 overnachtingen geboekt moeten worden, tenzij anders vermeld in de Hotelgids en op de website.

 

  • Met de Hotelbon Jaarkaart kan een jaar lang onbeperkt gebruik worden gemaakt van de Hotelbon formule. De Hotelbon Jaarkaart geeft recht aan twee personen om gedurende een jaar een gratis tweepersoons hotelkamer gedurende 1 tot een door het hotel bepaald gemaximeerd aaneengesloten nachten te boeken in een hotel dat in de Hotelgids en op de website is opgenomen. Hoeveel nachten er in een bepaald hotel verplicht moeten worden geboekt, is in de Hotelgids vermeld en op de website opgenomen. Ook bij de Hotelbon Jaarkaart geldt als voorwaarde voor gebruik dat er een minimum bedrag (in de Hotelgids en op de website vermeld en door het hotel vastgesteld) aan ontbijt en diner (tenzij anders vermeld) in het hotel wordt besteed. Dit is exclusief extra's zoals dranken, sigaretten, enz. De minimumbestedingen zijn per persoon en per dag vermeld.
     

4.
Nederlandse en buitenlandse hotels kunnen worden geboekt middels de online reserveringsmodule op www.hotelbon.nl.

Indien u niet de beschikking heeft over internet of telefonisch wilt boeken, dan kan dat via 0800 – 757 5750 (gratis) (ma. t/m vr. 09.00 tot 17.00 uur) . Een medewerker van Hotelbon boekt dan het door u gewenste hotel in overleg met u.

Hotelbon draagt voor boekingen geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Boekingen worden alleen bevestigd indien en voor zover het hotel kamers beschikbaar heeft.

 

5.
De rekening van het hotel dient bij vertrek te worden voldaan. Indien het hotel dit wenst kan een aanbetaling bij boeking en / of aankomst worden verlangd.

6.
De Hotelgids en de website wordt door Hotelbon met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die Hotelbon niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.

Hotelbon is noch verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor afwijking van de vermelde gegevens, noch voor drukfouten in de Hotelgids of op de website. Tussentijdse wijzingen in het aanbod van hotels, de ontbijt- en dinerprijzen en andere voorwaarden waaronder hotels aanbieden zijn mogelijk.

Hotelbon garandeert op basis van de Hotelbon formule geen boekingen bij de in de gids of op de website vermelde hotels.

Per hotel is een deel van het totaal aantal kamers beschikbaar gesteld. Hoteliers bepalen zelf hoeveel en wanneer zij de kamers beschikbaar stellen.

Hotelbon is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de Hotelbon Jaarkaart, de Hotelbon Voucher en de Hotelgids. Hotelbon kan niet door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld -uit hoofde waarvan dan ook - ter zake van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke prestatie.

7.

Indien u een reservering moet annuleren kunt u dat doen via telefoonnummer 0800 - 757 5750 (gratis ma. t/m vr. 09:00 - 17:00). Een reservering is pas geannuleerd als u een annuleringsbevestiging op het e-mail adres hebt ontvangen waarmee ook de boeking is geplaatst. Ieder hotel heeft eigen annuleringsvoorwaarden. Indien u de reservering annuleert of indien u niet komt opdagen (no show) dan kan het hotel annuleringskosten in rekening brengen conform de annuleringsvoorwaarden van dat hotel.

De meeste hotels werken met de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Let op sommige hotels kunnen hierop afwijken.

De Uniforme Voorwaarden Horeca zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels en restaurants, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. 

Voor het annuleren* van een hotelkamerreservering betekent dit:


• Tot 1 maand voor de aankomstdatum gratis annuleren
• Tot 14 dagen voor de aankomstdatum betaalt u 15% van het boekingsbedrag
• Tot 7 dagen voor de aankomstdatum betaalt u 35% van het boekingsbedrag 
• Tot 3 dagen voor de aankomstdatum betaalt u 60% van het boekingsbedrag
• Tot 24 uur voor de aankomstdatum betaalt u 85% van het boekingsbedrag

Bij een annulering minder dan 24 uur voor de aankomstdatum dient u 100% te betalen van het boekingsbedrag.

 

Voor annuleringen in een Fletcher hotel gelden de volgende voorwaarden:

• Tot 5 dagen voor aankomst gratis annuleren

• Bij no show of annuleringen binnen 5 dagen voor de aankomstdatum betaalt u het gehele reserveringsbedrag exclusief tax and handling fee.

 

8.
De Hotelbon Jaarkaarthouder ontvangt de Hotelbon Jaarkaart die geldig is voor een jaar vanaf afgiftedatum. De Hotelbon Jaarkaart is geldig tot de datum aangegeven op de kaart. Na dit jaar wordt de overeenkomst tussen u en Hotelbon voortgezet voor onbepaalde tijd en ontvangt u steeds aan het begin van elk jaar de Hotelbon Jaarkaart.

Indien u de Hotelbon Jaarkaart na verloop van het eerste jaar wilt opzeggen, is dat mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. U kunt de Hotelbon Jaarkaart opzeggen per e-mail (info@hotelbon.nl), telefonisch (0800-757 5750) (gratis) (ma. t/m. vr. van 9:00 tot 17:00 uur), of per post (Hotelbon, Postbus 134, 3430 AC Nieuwegein).
 

9.
Hotelbon is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.
 

10.

Na ontvangst van uw eerste nieuwe Hotelbon of de Hotelbon Jaarkaart heeft u een periode van 14 dagen om de koop daarvan te herroepen, door het invullen en versturen van het herroepingsformulier dat is te vinden op www.hotelbon.nl/herroepingsformulier.
 

11.
Elke rechtsverhouding tussen Hotelbon en de gebruiker wordt beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag alsmede en voor zover mogelijk van enig ander relevant bestaand of toekomstig bestaand verdrag wordt uitgesloten.

12.
Alle genoemde prijzen op de website van Hotelbon en in alle gedrukte uitgaven van Hotelbon zijn op basis van twee personen per kamer, exclusief toeristenbelasting, eventuele reserveringskosten en eventuele toeslagen.

13.
Hotelbon verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

14.
Op alle overeenkomsten van Hotelbon alsmede op gebruik van de Hotelbon Jaarkaart, de Hotelbon Voucher en op elke boeking door de gebruiker gedaan, zijn verder van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hotelbon Leisure BV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23079004.

Hotelbon Jaarkaart

Uw Hotelbon Jaarkaart dient u op de achterzijde te voorzien van uw handtekening. Zorg dat u altijd uw Jaarkaart bij u heeft op het moment dat u gebruik gaat maken van de kaart. Mocht men er naar vragen, dan kunt u deze tonen. Zonder het vertoon van uw Hotelbon Jaarkaart kan men de korting weigeren. Zoekgeraakte Hotelbon Jaarkaarten kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen worden vervangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Servicedesk: 0800-757 5750 (gratis) (ma. t/m vr. 09.00 tot 17.00 uur).

Aansprakelijkheid Hotelbon

Hotelbon en/of haar direct betrokkenen zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer, welke gelegenheid dan ook, zijn overeenkomst niet nakomt en derhalve uw korting bon /Hotelbon Jaarkaart niet accepteert. Hotelbon zal echter trachten de overeenkomst te doen naleven. Hotelbon en/ of haar direct betrokkenen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van 'force majeure', natuurrampen, brand, ongevallen, stakingen en/ of gebeurtenissen buiten de verantwoordelijkheid Hotelbon om, wanneer deze plaats mochten vinden gedurende uw verblijf/ bezoek, waarbij u gebruik maakt van de Hotelbon faciliteiten.

Reproductie en Handel

Kopiëren, namaken, vermenigvuldigen en/ of op- enigerlei wijze reproduceren van bonnen en/ of andere delen, dan wel gehelen van deze gids is verboden. Handel, barter of welke vorm van verkoop in en/ of van individuele of series van bonnen of delen van deze gids is, anders dan met uitdrukkelijke toestemming Hotelbon, verboden. Overtreding van deze bepaling wordt vervolgd.